Sản phẩm học viện quân y – Chính sách trả hàng, đổi hàng:

Ngoại trừ lỗi do nhà sản xuất hoặc khác sản phẩm yêu cầu, những trường hợp còn lại Quý khách không được đổi trả hàng.

Điều kiện trả hàng – Đổi hàng:

–   Hàng còn nguyên vẹn, còn khả năng bán được.

–   Chưa bóc tem niêm phong của nhà sản xuất, nhà phân phối.

Cách thức đổi hàng:

–   Gọi điện thông báo cho chúng tôi về việc đổi hàng. Vui lòng thông báo chi tiết về tình trạng hàng và lý do đổi hàng.

–   Quý khách chuyển hàng tới cửa hàng của chúng tôi bằng chuyển phát nhanh hoặc cầm trực tiếp tới cửa hàng.

–   Sau khi nhận được hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra xem hàng có đủ điều kiện đổi lại hay không (còn nguyên vẹn, chưa bóc tem của nhà sản xuất).

–   Chúng tôi gửi email hoặc điện thoại thông báo tới quý khách về việc đồng ý đổi hàng.

–   Quý khách vui lòng thanh toán cước phí chuyển hàng (lần 2) cho đơn hàng này.

–   Chúng tôi chuyển hàng tới Quý khách.

Cách thức trả hàng như sau:

–   Gọi điện thông báo cho chúng tôi về việc trả hàng. Vui lòng thông báo chi tiết về tình trạng hàng và lý do trả hàng.

–   Quý khách chuyển hàng tới Văn phòng của chúng tôi bằng chuyển phát nhanh hoặc cầm trực tiếp tới Văn phòng.

–   Sau khi nhận được hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra xem hàng có đủ điều kiện trả lại hay không (còn nguyên vẹn, chưa bóc tem của nhà sản xuất).

–   Chúng tôi gửi email hoặc điện thoại thông báo tới quý khách về việc đồng ý trả hàng.

–   Chúng tôi hoàn trả tiền cho Quý khách bằng chuyển khoản hoặc đường bưu điện sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh do việc trả hàng.